Six month since my night from hell

How am I supposed to carry on – when all that I’ve been livin ‘for is gone

Det ofattbara händer och marken rycks undan. Det självklara är inte längre självklart.
Sorgen och saknaden  går inte att beskriva med ord, jag gråter fortfarande tyst om kvällarna och nätterna när ingen ser – och nu när jag skriver det här droppar tårarna på mitt tangentbord.

A l d r i g  m e r.

Det finns ingenting som gör så ont som aldrig mer.

Aldrig mer

January 4th my night from hell. Leaves me broken empty & never the same again